Đề án, Kế hoạch PBGDPL
Thứ 3, Ngày 23/03/2021, 14:00
Tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021” năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/03/2021

​Ngày 17/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 1501/KH-UBND về triển khai, thực hiện triển khai, thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021" năm 2021. Theo đó, Kế hoạch định hướng nội dung, triển khai thực hiện trong năm 2021 như: xây dựng Cổng thông tin phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên Internet; thực hiện bài giảng pháp luật trực tuyến; tuyên truyền pháp luật ở các bảng điện tử của tỉnh, cấp huyện; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; đặc biệt tuyên truyên trên báo, đài, website, đài truyền thanh cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động gửi, nhận văn bản, đề cương tài liệu trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật,...​

Tải văn bản tại đây

Tải về 1051-KH.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   744
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio