Đề án, Kế hoạch PBGDPL
Thứ 3, Ngày 23/03/2021, 11:00
Tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/03/2021

​Ngày 17/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 1050/KH-UBND về triển khai, thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2021; theo đó, Kế hoạch định hướng và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung để phổ biến sâu rộng Đề án như: Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và các hoạt động khác của cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở,... ​


Tải văn bản tại đây

Tải về 1050-KH.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   557
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio