Đề án, Kế hoạch PBGDPL
Thứ 3, Ngày 23/03/2021, 11:00
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/03/2021

Ngày 17/3/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 37/KH-HĐPH về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, theo đó nhiều hoạt động sẽ được triển khai thực hiện trong năm 2021 như:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Kế hoạch và văn bản hướng dẫn về phổ biến, giáo dục pháp luật như thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2021; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng tỉnh; rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; tổ chức tự đánh giá, chấm điểm theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp về Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tổng kết hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh năm 2021, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của tỉnh năm 2022,…

- Hội đồng tỉnh trực tiếp triển khai, thực hiện các hoạt động như tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026" trên Internet của tỉnh Bình Dương năm 2021; Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật mới, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho thành viên Hội đồng; Báo cáo viên pháp luật; sử dụng có hiệu quả, phát huy vai trò đội ngũ này trong tham mưu và trực tiếp triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương; thông tin, tuyên truyền về chính sách, quy định mới, các quy định của pháp luật liên quan mật thiết đối với người dân, doanh nghiệp; xây dựng cổng thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật,….

 

  Tải về 37-HDPH.signed.pdf

​ 

Lượt người xem:  Views:   716
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio