Đề án, Kế hoạch PBGDPL
Thứ 3, Ngày 10/03/2020, 11:00
Tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật và Kế hoạch triển khai, thực hiện các Đề án năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/03/2020

​1. Kế hoạch của UBND tỉnh về ​Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; tủ sách pháp luật năm 2020 Tải về Ke hoach cua tinh số 539-KH.signed.pdf

2. Kế hoạch của Hội đồng PHPBGDPL năm 2020   Tải về Ke hoach cua Hoi dong tinh.pdf

3. Kế hoạch Triển khai, thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" và Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương   Tải về 842-KH thuc hien De an Quyen DS-CT.pdf

4. Kế hoạch Triển khai, thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật" năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương​  Tải về 841-KH UBND tỉnh.pdf

5. Kế hoạch Triển khai, thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021"

năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương   Tải về Kế hoạch 840 cua tỉnh.pdf

6. Kế hoạch Triển khai, thực hiện Đề án " Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" năm 2020   Tải về 6676-KH- De an PCTN.pdf 

Lượt người xem:  Views:   1165
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio