Đề án, Kế hoạch PBGDPL
Thứ 3, Ngày 02/07/2019, 16:00
Tỉnh ủy Bình Dương ban hành Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/07/2019

      Ngày 24/6/2019, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 95-KH/TU về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, theo đó:

      - Mục đích nhằmđánh giá toàn diện tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW; xác định những hạn chế, thiếu sót, vướng mắc, các vấn đề mới phát sinh, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế. Tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.

      - Phạm vi về thời gian:Từ ngày 09/12/2003 đến ngày 01/05/2019 (15 năm).

      - Về đối tượng:Việc tổng kết được tiến hành ở 3 cấp: tỉnh,huyện, xã.                                                                                         

    - Xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW: Cấp xã trước ngày 15/7/2019; Cấp huyện trước ngày 01/8/2019; các sở ngành cấp tỉnh trước ngày 20/7/2019và Tỉnh ủy báo cáo Trung ương trước ngày 10/8/2019./.


​​ Tải về CV_3139_UBND-NC.pdf

Tải về CV_1156_STP-PBGDPL.signed.pdf

Tải về De cuong Bao cao TK.doc

Lượt người xem:  Views:   1716
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio