Đề án, Kế hoạch PBGDPL
Thứ 3, Ngày 08/05/2018, 09:00
Tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/05/2018

     Nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức (viết tắt là CBCCVC) và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ngày 18/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch 1593/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chứng, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể:

     Về nội dung: triển khai những Nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn; các văn bản về việc phê chuẩn, triển khai thực hiện Công ước; Quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; Các hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; các biện pháp nghiệp vụ mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được áp dụng trong quá trình tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và các quy định có liên quan; Tình hình phòng ngừa, đấu tranh, xử lý của các cơ quan nhà nước đối với hành vi tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người,...

     Về hình thức: Biên soạn, phát hành tờ gấp pháp luật và đăng tải tài liệu lên Cổng thông tin điện tử, phương triện thông tin đại chúng; Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm pháp luật về phòng, chống tra tấn và nội dung Công ước chống tra tấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật tỉnh và cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở, trợ giúp viên pháp luật, CBCCVC và nhân dân trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền, phổ biến trực tiếp; cung cấp tài liệu cho tủ sách pháp luật; Tuyên truyền, phổ biến thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở.

     Về biện pháp: Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng chống tra tấn và Công ước chống tra tấn phải được tiến hành thường xuyên, liên tục gắn với việc triển khai có hiệu quả pháp luật Tố tụng Hình sự và các văn bản có liên quan; Lồng ghép triển khai Đề án với triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật; gắn với triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; lồng ghép triển khai trong sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt ngày pháp luật; lồng ghép nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trong nội dung, chương trình, tài liệu bồi dưỡng, tập huấn CBCCVC; Ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

     Bên cạnh đó, năm 2018 một số hoạt động được triển khai thực hiện như sau: Biên soạn, phát hành tờ gấp pháp luật và đăng tải tài liệu phổ biến về nội dung Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; Thi tìm hiểu nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; Lồng ghép tuyên truyền về nội dung Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trong các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, tuyên truyền trực tiếp cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở, trợ giúp viên pháp lý, CBCCVC và nhân dân; Tuyên truyền, phổ biến thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và các hoạt động khác của cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến trong các buổi sinh hoạt cơ quan, câu lạc bộ, sinh hoạt "Ngày pháp luật" hàng tháng và ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2018; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, website, tạp chí, loa truyền thanh cơ sở); Kiểm tra thực hiện Đề án.

     Căn cứ nhiệm vụ của Kế hoạch này, đề nghị các sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện có hiệu quả./.

20180503101747466.tif

 

Lượt người xem:  Views:   3446
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio