Đề án, Kế hoạch PBGDPL
Thứ 2, Ngày 12/03/2018, 17:00
Triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Sở Tư pháp năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/03/2018

      Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BCĐ (CA) ngày 07/02/2017 của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (viết tắt là Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm), Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 263/KH-STP ngày 06/03/2018 về triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 nhằm tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng chống tội phạm, tuân thủ pháp luật, kỷ cương, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phát huy mạnh mẽ hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần hạn chế tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự của toàn xã hội.

Theo đó, Sở Tư pháp xây dựng nội dung triển khai thực hiện các công việc cụ thể, như sau: Tuyên truyền các văn bản pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Tuyên truyền, lồng ghép trợ giúp pháp lý về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; In và cấp phát tờ gấp pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng…

Trên cơ sở Kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể, đề nghị toàn thể công chức, viên chức và người lao động các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện đúng kế hoạch này./.

Tải về KH 263 STP-PBGDPL.PDF

Lượt người xem:  Views:   2262
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio