Trợ Giúp Pháp Lý
Thứ 4, Ngày 03/04/2024, 14:25
Thông báo lựa chọn, ký hợp đồng với luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2024
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/04/2024 | Trung tâm Trợ giúp Pháp lý nhà nước

Bình Dương: ​Thông báo lựa chọn, ký hợp đồng với luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2024​

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TTBTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/05/2021 và Thông tư số 10/2023/TTBTP ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

​Nhằm đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý tại địa phương, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Dương thông báo về việc lựa chọn, ký hợp đồng với luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2024.

2024_THONG BAO LUA CHON LUAT SU KY HOP DONG.pdf Tải về

2024_QUYET DINH TIEU CHI LS KY HOP DONG.pdf Tải về

2024_MAU_GIAY DE NGHI THAM GIA TGPL_ban chinh (1).doc Tải về

2024_Mau hop dong thuc hien TGPL_ban chinh (1).doc Tải về

Lượt người xem:  Views:   142
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Tin mới nhất

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio