TỔNG HỢP - TIN NGÀNH TƯ PHÁP
 
Quyết định phê duyệt và công bố 05 sự kiện nổi bật cùa ngành Tư pháp tỉnh Bình Dương năm 2018
 
​​Sáng ngày 12/7/2019, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm năm 2019, định hướng công tác tư pháp 6 tháng ...
 
​Được sự chấp thuận của Đảng ủy Sở Tư pháp, thực hiện Kế hoạch số 05 của Ban chấp hành chi đoàn; đồng thời nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Chi đoàn ...
 
​     Nhằm đánh giá tình hình hoạt động trợ giúp pháp lý 06 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ phương hướng 06 tháng cuối năm 2019, ngày ...
 
​Trợ giúp pháp lý cho hội viên Hội người mù tỉnh bình dương năm 2019​     Ngày 28/03/2019 Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh ...
 
      Ngày 24/6/2019, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 95-KH/TU về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của ...
 
​Ngày 17/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 2861/KH-UB về triển khai, thực hiện Đề án "nâng cao năng lực đội ngũ hòa ...
 
​Quyền được trợ giúp pháp lý trong các vụ án là quyền tố tụng-Nghiên cứu, trao đổi-          Theo quy định của pháp luật về ...
 
Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Gia đình Việt Nam
 
​Ngày 21/6/2019, Sở Tư pháp phối hợp với Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng ...
 
​Ngày 19/6/2019, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (Hội đồng tỉnh) đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-HĐPH tổ chức cuộc thi "Tìm ...
 
Hội nghị giao ban công tác các tỉnh khu vực phía Nam
 
​BÌNH DƯƠNG: Kết quả sau một năm triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý 2017          Sau một năm triển khai thi ...
 
Thị xã Tân Uyên tập huấn công tác kiểm tra, xử lý rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức Ngày pháp luật tháng 06/2019
 
 
 
Ảnh
Video
Audio