TỔNG HỢP - TIN NGÀNH TƯ PHÁP
 
Quyết định phê duyệt và công bố 05 sự kiện nổi bật cùa ngành Tư pháp tỉnh Bình Dương năm 2018
 
Huyện Dầu Tiếng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính năm 2019.
 
TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT NĂM 2019
 
Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2019) và 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2019)
 
​Ngày 10/8/2017, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1084/STP-BTTP về việc thực hiện một số quy định của Luật Đấu giá tài sản. Theo đó, các doanh ...
 
Bình Dương: Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ 2014-2018 đảm bảo tiến độ, chất lượng
 
Nhằm thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định của Luật phổ biến giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở; Quyết định số ...
 
​Ngày 25/4/2019, thực hiện Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về phê duyệt Chương trình công tác ngành Tư pháp ...
 
Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2018, có hiệu lực thi hành ...
 
Sơ kết công tác tư pháp quý I năm 2019, định hướng công tác tư pháp quý II năm 2019
 
Treo cờ rủ trong 2 ngày Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh (ngày 3 và 4-5)
 
​Sáng ngày 26/4/2019, bà Nguyễn Anh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tư pháp cùng các đồng chí trong BCH Công Đoàn, Chi đoàn của Sở Tư pháp và Hội ...
 
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề "Cơ quan tư ...
 
Đề xuất mở rộng giám định phục vụ công tác thanh tra
 
Dịch vụ hành chính công: Việc gì nên chuyển giao cho doanh nghiệp?
 
 
 
Ảnh
Video
Audio