TỔNG HỢP - TIN NGÀNH TƯ PHÁP
 
        Căn cứ khoản 1 Điều 12 Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ Quốc phòng hướng ...
 
Bình Dương: Lần đầu tiên Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức lễ trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho công dân nước ngoài theo quy định tại Nghị ...
 
​ Chiều 01-4, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức trực tuyến Hội nghị giới ...
 
​ Chiều 01-4, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức trực tuyến Lễ phát động Cuộc ...
 
​Bình Dương: Tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL cho đội ngũ luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL    ...
 
​Để đảm bảo kinh phí cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Bình ...
 
​Được sự chấp thuận của Đảng ủy Sở Tư pháp, trên cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng thanh niên năm 2021, Ban Chấp hành Chi đoàn ...
 
​Ngày 26/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 545/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm ...
 
     ​Chiều ngày 29/01/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Tham dự Hội nghị có ...
 
​Chiều ngày 26/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 và triển khai Kế ...
 
​Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn)
 
​Ngày 01/01/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã phê duyệt Báo cáo số 01/BC-BTP về tổng kết công tác tư pháp năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020; định hướng nhiệm ...
 
​Ngày 31/12, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2659/QĐ-BTP phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2020 của ngành Tư pháp, bao gồm:1. ...
 
​     Ngày 11/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 43/CT-TTg về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống ...
 
​Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Miền Đông Nam Bộ tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020Văn phòng ...
 
 
 
Ảnh
Video
Audio