TỔNG HỢP - TIN NGÀNH TƯ PHÁP
 
Căn cứ Công văn số 121/BTP-KHTC ngày 10/10/2020 của Bộ Tư pháp về việc triển khai Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Bình ...
 
​Thực hiện quy định về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần định kỳ hàng năm tại Điều 157 ...
 
​Ngày 03/12/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã ký Quyết định số 3022/QĐ-BTP về việc tặng "Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp" ...
 
​Quyết định về việc tặng "Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp" cho các tập thể, các nhân thuộc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc ...
 
Ngày 25/12/2019, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ký Quyết định số 152/QĐ-STP Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Tư ...
 
Quyết định phê duyệt và công bố 05 sự kiện nổi bật cùa ngành Tư pháp tỉnh Bình Dương năm 2018
 
​Tỉnh Bình Dương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, 91 đơn vị hành chính cấp xã, dân số toàn tỉnh khoảng ...
 
​1. Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019Một trong những nội dung nổi bật của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019 có hiệu lực từ ...
 
​Đường dẫn tải tài liệu Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm ...
 
Ngày 16/12/2019, tại thành phố Hà Nội, Cục Bộ Tư pháp phối hợp với Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp, Công ty cổ phần Công nghệ phần mềm và nội ...
 
Với tinh thần "Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ ...
 
          Sáng 11/12/2019, tại Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai, Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp ...
 
​   Thực hiện Kế hoạch số 2129/KH/HĐPHLNTGPL ngày 27/12/2018 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ...
 
Ngày 03/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quy chế khai thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (kèm ...
 
 
 
Ảnh
Video
Audio