TỔNG HỢP - TIN NGÀNH TƯ PHÁP
 
Quyết định phê duyệt và công bố 05 sự kiện nổi bật cùa ngành Tư pháp tỉnh Bình Dương năm 2018
 
​Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, góp ...
 
Ngày 19/6/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch số 57/KH-HĐPH về tổ chức các cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật ...
 
Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 30/10/2019, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, nhận dạng tài ...
 
​Sáng ngày 18/10, Hội đồng phối hợp Phổ biến, Giáo dục pháp luật (PB,GDPL) thị xã Tân Uyên tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đánh giá Chuẩn tiếp ...
 
​Thực hiện Kế hoạch trọng tâm năm 2019, sáng ngày 04/10/2019, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương, Sở Tư pháp tổ chức họp trao đổi về hoạt động ...
 
​Thực hiện Công văn số 3850/BTP-HĐKT ngày 04/10/2019 của Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba - Bộ Tư pháp​, ngày ...
 
Chuyên đề: Bảo mật thông tin và ứng dụng "Phòng họp không giấy tờ"Sáng ngày 07/10/2019, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cán ...
 
​Ngày 24/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 4837/UBND – NC về việc triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ...
 
​Thực hiện Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng về việc ...
 
​Sáng ngày 16/9/2019, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ, trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công ...
 
         Chiều ngày 23 tháng 9 năm 2019, Sở Tư pháp tổ chức họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng ...
 
         Chiều ngày 16 tháng 9 năm 2019, Sở Tư pháp tổ chức họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng ...
 
    Ngày 14 và 15 tháng 09 năm 2019 tại hội trường D1 Trường Chính trị tỉnh Bình Dương, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương phối hợp Hội công chứng ...
 
       Chiều ngày 12 tháng 9 năm 2019, Sở Tư pháp đã tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng ...
 
 
 
Ảnh
Video
Audio