TỔNG HỢP - TIN NGÀNH TƯ PHÁP
 
​Trong 5 năm qua, Sở Tư pháp nói riêng và ngành tư pháp Bình Dương nói chung tiếp tục phát huy được kết quả của các năm ...
 
​Chặng đường 5 năm (2015-2020), bên cạnh những thuận lợi, ngành tư pháp Bình Dương còn gặp với không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, được sự quan ...
 
​Sở Tư pháp tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp Bình Dương (2015-2020)Văn phòng Sở Thực hiện Kế hoạch số 4846/KH-UBND ...
 
​TTĐT - Sáng 25-9, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ ...
 
​TTĐT - Sáng 27-8, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kết quả Đại hội Đảng bộ cấp cơ ...
 
​Thực hiện quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Quyết định 1986/QĐ-BTP ngày 25/9/2020 của Bộ Tư pháp và công văn số 3130/UBND-NC ...
 
​Ngày 14/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ...
 
Chào mừng 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 -28/8/2020), Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9, Sở Tư pháp Bình ...
 
​Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ ...
 
​Thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, chiều ngày 14/8/2020, ...
 
​Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2020 tại các tỉnh Điện Biên, Lai ...
 
​Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2020), vừa qua, Giám đốc Sở Tư pháp cùng một số công chức, viên ...
 
​TRỢ GIÚP PHÁP LÝ BÌNH DƯƠNG: CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ AN TOÀN - HIỆU QUẢ - CHẤT LƯỢNG TRONG DỊCH BỆNH ...
 
 
 
Ảnh
Video
Audio