TỔNG HỢP - TIN NGÀNH TƯ PHÁP
 
​       Trên cơ sở Kiểm tra, rà soát văn bản nhằm phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc ...
 
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo cho Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố.
 
Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2019: “Bứt phá”, “Tăng tốc” trong thực hiện nhiệm vụ
 
Tính toán giải pháp phù hợp khi xác định quốc tịch cho trẻ em lai.
 
Tạo chuyển biến mới về chất lượng trong công tác Tư pháp
 
Bộ Tư pháp phải là “người gác gôn” của Chính phủ trong các vấn đề pháp lý quốc tế.
 
Bộ, ngành Tư pháp tham gia ngày càng sâu vào phát triển kinh tế - xã hội
 
Cần quan tâm kiện toàn bộ máy làm công tác pháp chế
 
Sở Tư pháp nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ...
 
Phối hợp liên ngành sẽ giúp thực thi nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được thông suốt.
 
Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tư pháp.
 
Công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2018 của Ngành Tư pháp.
 
​Thực hiện quy định của Luật Công chứng năm 2014, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một ...
 
Bộ Tư pháp bổ nhiệm nhân sự mới.
 
Bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
 
 
Ảnh
Video
Audio