Tin Tức
Thứ 5, Ngày 03/05/2018, 08:00
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương "KỶ CƯƠNG – ĐOÀN KẾT – ĐỔI MỚI – TẬN TỤY – THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT"
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/05/2018

Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương "KỶ CƯƠNG – ĐOÀN KẾT – ĐỔI MỚI – TẬN TỤY – THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT"

stpbd_hcldh3-(46).jpg

 

stpbd_hcldh3-(146).jpg

Ngày 01/02/2018, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 320/QĐ-UBND về việc tặng cho Sở Tư pháp bức trướng với nội dung "Kỷ cương – Đoàn kết – Đổi mới – Tận tụy – Thượng tôn pháp luật". Theo đó:

"Kỷ cương" là những phép tắc làm nên trật tự của một xã hội. Trong cơ quan hành chính nhà nước, kỷ cương được thể hiện ở việc đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp.

"Đoàn kết" là kết thành một khối, thống nhất ý chí, không mâu thuẫn, chống đối nhau, cùng hoạt động vì một mục đích chung. Có thể nói đoàn kết là một nội dung hết sức quan trọng, then chốt hàng đầu, là nền móng vững chắc cho mọi thành công. Trong cơ quan hành chính nhà nước, đoàn kết thể hiện ở việc toàn thể cán bộ, công chứng, viên chức, người lao động đồng lòng, đặt lợi ích của tập thể lên trên hết; thể hiện ở tinh thần phối hợp giữa các cá nhân, giữa các phòng, đơn vị, sẵn sàng chia sẻ mọi khó khăn, cùng nhau quyết tâm thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao. Không để xảy ra tình trạng bè phái, mâu thuẫn nội bộ.

"Đổi mới" là thay đổi hoặc làm cho thay đổi tốt hơn, tiến bộ hơn so với trước, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển. Trong tình hình thực tế hiện nay khi khối lượng công việc của các cơ quan nhà nước ngày càng nhiều, đồng thời phải thực hiện chính sách tinh giản biên chế thì việc đổi mới phương pháp làm việc là vấn đề cốt lõi để có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đổi mới thể hiện ở việc có nhiều sáng kiến, giải pháp trong công việc nhằm rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; có kế thừa những kết quả công việc trước đó nhưng tuyệt nhiên không làm theo lối mòn, thiếu sáng tạo, ngại đổi mới.

"Tận tụy" là hết lòng hết sức với công việc, không ngại gian khổ, khó khăn. Biểu hiện của sự tận tụy có thể kể đến như khi cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, đều phải làm cho đến nơi đến chốn, làm một cách tự giác. Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc. Sự tận tụy của người cán bộ, công chức còn thể hiện ở thái độ hết lòng phục vụ nhân dân; không gây khó khăn, phiền hà cho người dân; không có tình trạng quan liêu, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng.

"Thượng tôn pháp luật" là pháp luật được tôn trọng và đóng vai trò cao nhất trong việc điều tiết hoạt động. Là một cơ quan nhà nước, đặc biệt Sở Tư pháp còn là cơ quan thực hiện các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc xây dựng và thi hành pháp luật thì vấn đề thượng tôn pháp luật phải được đặt lên hàng đầu khi thực hiện các nhiệm vụ. Cán bộ, công chức, viên chức phải tuân thủ triệt để các quy định của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ.

Có thể nói, Sở Tư pháp Bình Dương thời gian qua đã luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, mạnh dạn đổi mới sáng tạo, tham mưu cho UBND tỉnh việc xây dựng và hoàn thiện thể chế; triển khai xã hội hóa công tác công chứng, chứng thực, thừa phát lại tạo thuận lợi cho người dân… phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có nhiều đổi mới; công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, trợ giúp pháp lý ngày càng đi vào nề nếp, đã giải quyết kịp thời các yêu cầu của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh. Ngoài việc thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Ngành, Sở Tư pháp Bình Dương còn làm tốt vai trò tham mưu đối với các lĩnh vực khác được UBND tỉnh giao như phối hợp giải quyết một số vướng mắc về đất đai, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo... được các sở, ban, ngành của tỉnh tin tưởng và Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao.  Với nhiều thành tích nổi bật, Sở Tư pháp Bình Dương những năm qua là một trong các đơn vị tiêu biểu trong các phong trào thi đua do địa phương phát động; xứng đáng với nội dung bức trướng do UBND tỉnh trao tặng.

Việc được UBND tỉnh tặng bức trướng là sự cổ vũ, động viên to lớn đối với Sở Tư pháp; biểu dương những thành tích xuất sắc của Sở Tư pháp góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.​​

Lượt người xem:  Views:   1602
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio