Hành Chính Văn Phòng - thi đua khu vực Miền Đông Nam Bộ
​Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Miền Đông Nam Bộ tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017          Sáng 20/11/2017, tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Miền Đông Nam Bộ đã tiến hành tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2017. Tới dự và chỉ đạo hội nghị về phía Bộ Tư pháp ...
​Hội thao Khu vực thi đua cơ quan Tư pháp các tỉnh Miền Đông Nam Bộ Thực hiện Kế hoạch số 229/KH-TĐMĐNB ngày 03/3/2017 phát động phong trào thi đua năm 2017 và Giao ước thi đua năm 2017 của các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố Miền Đông Nam Bộ; nhằm tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và nhằm thúc đẩy phong ...
 
https://drive.google.com/open?id=1orIUS6Cz25lffgZ-58B0EA4GYcC3GfY3&usp=sharing
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Sắp luật hóa việc nộp hộ tiền phạt vi phạm hành chính qua bưu điệnTin ngành tư phápTinVăn phòng SởSắp luật hóa việc nộp hộ tiền phạt vi phạm hành chính qua bưu điện/CMSImageNew/2019-03/000_bqqj_Key_12032019094858.jpg
Sắp luật hóa việc nộp hộ tiền phạt vi phạm hành chính qua bưu điện
3/12/2019 10:00 AMNoĐã ban hànhFalse
V/v thực hiện báo cáo thống kê ngành Tư pháp năm 2018Báo cáo tổng hợp - Thống kêBài viếtVăn phòng SởV/v thực hiện báo cáo thống kê ngành Tư pháp năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
V/v thực hiện báo cáo thống kê ngành Tư pháp năm 2018
2/21/2019 9:00 AMNoĐã ban hànhFalse
Quyết định phê duyệt và công bố 05 sự kiện nổi bật cùa ngành Tư pháp tỉnh Bình Dương năm 2018Tin ngành tư phápTinVăn phòng SởQuyết định phê duyệt và công bố 05 sự kiện nổi bật cùa ngành Tư pháp tỉnh Bình Dương năm 2018/CMSImageNew/2019-02/Logo tu phap 2,5D_Key_22022019140805.jpg
Quyết định phê duyệt và công bố 05 sự kiện nổi bật cùa ngành Tư pháp tỉnh Bình Dương năm 2018
2/1/2019 4:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2018, khối thi đua nội chínhTin ngành tư phápTinVăn phòng SởHội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2018, khối thi đua nội chính/CMSImageNew/2019-01/4d67b71b2cb3cfed96a2_Key_30012019102513.jpg
Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2018, khối thi đua nội chính
1/30/2019 11:00 AMNoĐã ban hànhFalse
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019Tin ngành tư phápTinTrần YếnSở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019/CMSImageNew/2019-01/IMG_4835_Key_31012019160650.JPG
1/29/2019 5:00 PMNoĐã ban hànhFalse
UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai  công tác Tư pháp năm 2019Tin ngành tư phápTinTrần YếnUBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai  công tác Tư pháp năm 2019/CMSImageNew/2019-01/IMG_4700_Key_31012019155937.JPG
1/26/2019 4:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Bộ Tư pháp tiếp tục tạo môi trường làm việc phù hợp để cán bộ phấn đấuTin ngành tư phápTinVăn phòng SởBộ Tư pháp tiếp tục tạo môi trường làm việc phù hợp để cán bộ phấn đấu/CMSImageNew/2019-01/long_sgvo_Key_21012019103517.jpg
1/21/2019 11:00 AMNoĐã ban hànhFalse
Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.Tin ngành tư phápTinVăn phòng SởBộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ./CMSImageNew/2019-02/Logo tu phap 2,5D_Key_22022019140924.jpg
Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.
1/21/2019 11:00 AMNoĐã ban hànhFalse
Kỳ vọng dành cho Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam là rất lớnTin ngành tư phápTinVăn phòng SởKỳ vọng dành cho Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam là rất lớn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kỳ vọng dành cho Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam là rất lớn.
1/17/2019 3:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2019: “Bứt phá”, “Tăng tốc” trong thực hiện nhiệm vụTin ngành tư phápTinVăn phòng SởHội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2019: “Bứt phá”, “Tăng tốc” trong thực hiện nhiệm vụ/CMSImageNew/2019-01/Thu tuong ket luan_Key_10012019141052.jpg
Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2019: “Bứt phá”, “Tăng tốc” trong thực hiện nhiệm vụ
1/10/2019 9:00 AMNoĐã ban hànhFalse
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo cho Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phốTin ngành tư phápTinVăn phòng SởBồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo cho Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố/CMSImageNew/2019-01/09012019taphuanstp1_Key_10012019083045.jpg
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo cho Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố.
1/10/2019 9:00 AMNoĐã ban hànhFalse
Tính toán giải pháp phù hợp khi xác định quốc tịch cho trẻ em laiTin ngành tư phápTinVăn phòng SởTính toán giải pháp phù hợp khi xác định quốc tịch cho trẻ em lai/CMSImageNew/2019-01/0_xtnf_Key_10012019074834.jpg
Tính toán giải pháp phù hợp khi xác định quốc tịch cho trẻ em lai.
1/10/2019 8:00 AMNoĐã ban hànhFalse
Tạo chuyển biến mới về chất lượng trong công tác Tư phápTin ngành tư phápTinVăn phòng SởTạo chuyển biến mới về chất lượng trong công tác Tư pháp/CMSImageNew/2019-01/03_ncnd_Key_10012019075113.jpg
Tạo chuyển biến mới về chất lượng trong công tác Tư pháp
1/10/2019 8:00 AMNoĐã ban hànhFalse
Bộ Tư pháp phải là “người gác gôn” của Chính phủ trong các vấn đề pháp lý quốc tếTin ngành tư phápTinVăn phòng SởBộ Tư pháp phải là “người gác gôn” của Chính phủ trong các vấn đề pháp lý quốc tế/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Tư pháp phải là “người gác gôn” của Chính phủ trong các vấn đề pháp lý quốc tế.
1/10/2019 8:00 AMNoĐã ban hànhFalse
Bộ, ngành Tư pháp tham gia ngày càng sâu vào phát triển kinh tế - xã hộiTin ngành tư phápTinVăn phòng SởBộ, ngành Tư pháp tham gia ngày càng sâu vào phát triển kinh tế - xã hội/CMSImageNew/2019-01/0_ukzj-0733_Key_08012019150346.jpg
Bộ, ngành Tư pháp tham gia ngày càng sâu vào phát triển kinh tế - xã hội
1/8/2019 4:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Cần quan tâm kiện toàn bộ máy làm công tác pháp chếTin ngành tư phápTinVăn phòng SởCần quan tâm kiện toàn bộ máy làm công tác pháp chế/CMSImageNew/2019-01/0_dymq_Key_08012019150918.jpg
Cần quan tâm kiện toàn bộ máy làm công tác pháp chế
1/8/2019 4:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Sở Tư pháp nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018.Tin ngành tư phápTinVăn phòng SởSở Tư pháp nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018./CMSImageNew/2019-01/A8F31E2D-E4D8-4400-B447-288394C72AE0_Key_05012019140749.jpeg
Sở Tư pháp nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018.
1/5/2019 3:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Phối hợp liên ngành sẽ giúp thực thi nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được thông suốtTin ngành tư phápTinVăn phòng SởPhối hợp liên ngành sẽ giúp thực thi nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được thông suốt/CMSImageNew/2019-01/thu truong hieu_Key_05012019103301.jpg
Phối hợp liên ngành sẽ giúp thực thi nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được thông suốt.
1/5/2019 11:00 AMNoĐã ban hànhFalse
Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tư phápTin ngành tư phápTinVăn phòng SởHọc tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tư pháp/CMSImageNew/2019-01/00_ebgo_Key_03012019160611.jpg
Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tư pháp.
1/3/2019 5:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2018 của Ngành Tư phápTin ngành tư phápTinVăn phòng SởCông bố 10 sự kiện nổi bật năm 2018 của Ngành Tư pháp/CMSImageNew/2019-01/img1101_kfzs_Key_03012019161027.jpg
Công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2018 của Ngành Tư pháp.
1/3/2019 5:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Bộ Tư pháp bổ nhiệm nhân sự mớiTin ngành tư phápTinVăn phòng SởBộ Tư pháp bổ nhiệm nhân sự mới/CMSImageNew/2018-12/BoTuphap_Key_26122018130307.jpg
Bộ Tư pháp bổ nhiệm nhân sự mới.
12/26/2018 2:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt NamTinVăn phòng SởLãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam/CMSImageNew/2018-12/IMG_5506_Key_21122018101755_Key_24122018080428.jpg
Lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
12/24/2018 8:00 AMNoĐã ban hànhFalse
BC kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018Báo cáo tổng hợp - Thống kêTinVăn phòng SởBC kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
BC kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
12/20/2018 1:00 PMNoĐã ban hànhFalse
BC kết quả công tác tư pháp tháng 7/2018 nhiệm vụ công tác tư pháp tháng 8/2018Báo cáo tổng hợp - Thống kêVăn phòng SởBC kết quả công tác tư pháp tháng 7/2018 nhiệm vụ công tác tư pháp tháng 8/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
BC kết quả công tác tư pháp tháng 7/2018 nhiệm vụ công tác tư pháp tháng 8/2018
12/20/2018 1:00 PMNoĐã ban hànhFalse
BC kết quả công tác tư pháp tháng 8/2018 nhiệm vụ công tác tư pháp tháng 9/2018Báo cáo tổng hợp - Thống kêTinVăn phòng SởBC kết quả công tác tư pháp tháng 8/2018 nhiệm vụ công tác tư pháp tháng 9/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
BC kết quả công tác tư pháp tháng 8/2018 nhiệm vụ công tác tư pháp tháng 9/2018
12/20/2018 1:00 PMNoĐã ban hànhFalse
BC tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tư phápBáo cáo tổng hợp - Thống kêTinVăn phòng SởBC tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
BC tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp
12/20/2018 1:00 PMNoĐã ban hànhFalse
BC công tác tư pháp 9 tháng và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018Báo cáo tổng hợp - Thống kêTinVăn phòng SởBC công tác tư pháp 9 tháng và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
BC công tác tư pháp 9 tháng và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018
12/20/2018 1:00 PMNoĐã ban hànhFalse
BC về tình hình, kết quả thực hiện KSTTHC quý III năm 2018Báo cáo tổng hợp - Thống kêTinVăn phòng SởBC về tình hình, kết quả thực hiện KSTTHC quý III năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
BC về tình hình, kết quả thực hiện KSTTHC quý III năm 2018
12/20/2018 1:00 PMNoĐã ban hànhFalse
BC kết quả thực hiện công tác CCTTHC năm 2018Báo cáo tổng hợp - Thống kêTinVăn phòng SởBC kết quả thực hiện công tác CCTTHC năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
BC kết quả thực hiện công tác CCTTHC năm 2018
12/20/2018 1:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật: Tiếp tục phát huy những kết quả đạt đượcTinVăn phòng SởCông tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật: Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật: Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được.
12/20/2018 12:00 PMNoĐã ban hànhFalse
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio