Hành Chính Văn Phòng
Thứ 4, Ngày 22/12/2021, 17:00
Ngành Tư pháp: Tập trung tham mưu thể chế hóa những định hướng chính sách lớn, then chốt trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/12/2021 | Văn phòng Sở

​TTĐT - Sáng 21-12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính đến dự  chỉ đạo hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Bình Dương có ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành.

Năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã tác động lớn đến tình hình kinh tế-xã hội nói chung và việc triển khai công tác Tư pháp nói riêng, nhưng toàn ngành đã tập trung nguồn lực để thực hiện kịp thời, chất lượng các nhiệm vụ được giao bám sát chương trình, kế hoạch công tác, các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của đất nước và của từng địa phương.

Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật được chú trọng đầu tư nguồn lực, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong tổ chức thi hành, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; công tác xử lý văn bản trái pháp luật được thực hiện quyết liệt, góp phần bảo đảm tính thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi của hệ thống pháp luật.

Chất lượng công tác thẩm định văn bản vi phạm pháp luật (VBQPPL) tiếp tục được nâng cao, tiến độ được bảo đảm. Bên cạnh các khía cạnh pháp lý, nội dung thẩm định đã tập trung đánh giá tác động của các quy định tới đời sống KT-XH, nhất là những quy định liên quan trực tiếp tới quyền con người, quyền công dân, quyền tự do kinh doanh, đơn giản hóa TTHC nhằm thiết lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thông thoáng, thuận lợi hơn. Năm 2021, Bộ Tư pháp đã thẩm định 43 đề nghị xây dựng, 232 dự thảo, nổi bật là hơn 30 Nghị định về xử lý vi phạm hành chính và 30 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, ngành. Tổ chức Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ thẩm định 634 dự thảo; các Sở Tư pháp thẩm định 4.904 dự thảo và 1.879 dự thảo do các Phòng Tư pháp thẩm định.

IMG_4051.JPG

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Bình Dương

Công tác kiểm tra VBQPPL tiếp tục vào cuộc kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm; kết luận kiểm tra chính xác; nhiều văn bản trái pháp luật đã được xử lý dứt điểm, góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Toàn ngành đã kiểm tra theo thẩm quyền 12.366 VBQPPL. Riêng tại Bộ Tư pháp, đã kiểm tra 3.644 văn bản.

Các cơ quan Thi hành án dân sự đã nỗ lực thi hành xong 493.971 việc với trên 45.705 tỷ đồng, trong đó có hơn 4.000 tỷ đồng từ các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi.

Năm 2022, ngành Tư pháp đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tập trung tham mưu thể chế hóa những định hướng chính sách lớn, then chốt trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tổ chức thi hành hiệu quả VBQPPL, nhất là các luật, pháp lệnh, nghị quyết mới được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và "chùm" Nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, giải quyết kịp thời yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Tích cực tham mưu với Chính phủ trong việc giải quyết các vụ việc tranh chấp phức tạp trong hoạt động đầu tư quốc tế. Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, ngành và trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp. Tập trung nguồn lực xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu ngành Tư pháp cần tập trung nguồn lực thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Trong đó chú trọng nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng và thực thi pháp luật; bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, tình hình thực tiễn để nhanh chóng thể chế hóa, cụ thể hóa pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nút thắt về thể chế, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng viên trong hệ thống tư pháp. Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả gắn với việc cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao năng lực phục vụ cho người dân, tăng cường phân cấp phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, đi đôi với phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Năm 2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã  xây dựng, ban hành kịp thời các kế hoạch công tác và có sự điều chỉnh linh hoạt cho phù hợp tình hình thực tiễn, đồng thời vẫn đảm bảo bám sát chương trình, kế hoạch của Bộ Tư pháp.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục phát huy. Tư pháp địa phương cũng tham gia về pháp lý, góp ý, thẩm định, tham mưu ban hành kịp thời nhiều văn bản QPPL của tỉnh, đảm bảo chính sách hỗ trợ, chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục có nhiều đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hình thức, cách thức tuyên truyền (infographic, video clip ngắn), nổi bật là tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, phòng, chống dịch Covid-19. Tỷ lệ cấp phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến; số vụ việc trợ giúp pháp lý hình thức tham gia tố tụng tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động Tư pháp cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt yêu cầu tổ chức, cá nhân, đặt biệt là công tác giải quyết hộ tịch cho nhân dân trong tình hình dịch bệnh.

​​Công tác thi hành án dân sự tiếp tục đạt nhiều kết quả khích lệ. Toàn ngành thi hành án đã thụ lý 20.788 vụ việc, đã thi hành 66,65% (còn thiếu 14,85% chỉ tiêu giao); số tiền phải thi hành trên 6.576 tỷ đồng, đã giải quyết 59,29% (vượt 19,19% chỉ tiêu giao).​​

Nguồn: www.binhduong.gov.vn

Lượt người xem:  Views:   59
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Tin mới nhất

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio