Hành Chính Văn Phòng
Thứ 4, Ngày 04/11/2020, 15:00
Tổ công đoàn Văn phòng Sở Tư pháp tổ chức thảo luận, góp ý vào Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/11/2020 | Văn phòng Sở

Sáng ngày 02/11, tại Hội trường A, tổ công đoàn Văn phòng Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào 04 dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các công đoàn viên đã tham gia, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, thể hiện tiếng nói, vai trò của người lao động trong tham gia góp ý với Đảng về những vấn đề quan trọng như xây dựng, hoạch định đường lối, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

gop y van kien Dang XIII (1).jpg

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá các dự thảo văn kiện được đánh giá chuẩn bị công phu, bài bản, kỹ lưỡng, nghiêm túc; nêu bật vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế đất nước; nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa đạt được những thành tựu quan trọng; văn hóa - xã hội có bước phát triển; quốc phòng, an ninh được giữ vững, quan hệ quốc tế ngày càng sâu rộng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, tạo chuyển biến rõ nét, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng phát triển đến năm 2030, năm 2045, các ý kiến khẳng định các văn kiện dự thảo thể hiện được những quan điểm, chủ trương lớn, giải pháp chủ yếu. Qua đó thể hiện rõ tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân ta.

gop y van kien Dang XIII (2).jpg

Các đại biểu cũng đề xuất, kiến nghị một số nội dung quan trọng về dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; về phát triển kinh tế vùng theo hướng tăng cường liên kết, kết nối vùng, các tiểu vùng; tốc độ đô thị hoá tăng nhanh, bước đầu gắn kết với công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển nông thôn; về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; về nội dung Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sẵn sàng phòng, chống các sự cố, thiên tai kịp thời, hiệu quả; nội dung Cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Về dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ đại hội XII, tại trang 4, đề nghị bổ sung nội dung "công tác thông tin, tuyên truyền một số đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa kịp thời, hình thức chưa phong phú" bằng nội dung "công tác thông tin, tuyên truyền một số đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa kịp thời, hình thức chưa phong phú, chưa thu hút được mọi tầng lớp nhân dân".

Hoi nghi gop y van kien dai hoi Dang 2020 (3).JPG

Bên cạnh đó, một số đại biểu có ý kiến đề nghị về nội dung đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi tính chiến đấu chưa cao, còn bị động, lúng túng; về dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; về cơ bản thống nhất các ý kiến đóng góp dự thảo; về dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ đại hội XII.Lượt người xem:  Views:   50
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Tin mới nhất

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio