Hành Chính Văn Phòng
Thứ 3, Ngày 11/08/2020, 10:00
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/08/2020 | Văn phòng Sở

​Vào sáng ngày 03/8/2020, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm dưới sự chủ trì của Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Anh Hoa. Tham dự Hội nghị có: Ban Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

07d5144090c76c9935d6.jpg

Tại Hội nghị, các đại biểu dự họp đã được nghe giới thiệu một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng và Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/ NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.

ed84049380147c4a2505.jpg

3c310e948a13764d2f02.jpg

cb45ddd8595fa501fc4e.jpg

Giám đốc Sở Tư pháp cũng đề nghị đại diện các Phòng Tư pháp cấp huyện thảo luận, nêu ý kiến đối với một số vấn đề như: việc tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, triển khai các văn bản pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực tư pháp; thông tin thêm về tình hình nhân sự tư pháp địa phương, đề xuất giải pháp giải quyết khó khăn (nếu có); việc nắm bắt các thông tin liên quan đến hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, thừa phát lại, đấu giá tài sản trên địa bàn; các vướng mắc, khó khăn trong hoạt động nghiệp vụ (nếu có) và đề xuất, kiến nghị đối với Sở Tư pháp.

6771c4e64061bc3fe570.jpg

Lãnh đạo các Phòng Tư pháp huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Dĩ An, Tân Uyên, Thủ Dầu Một đã báo cáo tình hình cán bộ tư pháp địa phương sau Đại hội Đảng bộ cấp xã, cấp huyện và nêu một số vướng mắc, khó khăn hiện nay trong công tác hộ tịch, Tiểu Đề án 2, phổ biến giáo dục pháp luật,… tại địa phương. Các Phòng Tư pháp đều thống nhất tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, triển khai các văn bản pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực tư pháp cho cán bộ tư pháp cấp huyện, cấp xã. Một số trưởng phòng chuyên môn của Sở cũng đã có ý kiến giải đáp một số vướng mắc nghiệp vụ hộ tịch, quốc tịch… của địa phương.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu dự Hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp đã có đánh giá tóm tắt về kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020. Mặc dù tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - chính trị trong tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; ngành Tư pháp Bình Dương cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Sở Tư pháp, sự nỗ lực, vượt khó của toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp, các Phòng Tư pháp cấp huyện, cán bộ Tư pháp cấp xã, đội ngũ Hòa giải viên cơ sở, các mặt công tác của toàn ngành đều đạt kết quả tốt, các chỉ tiêu nhiệm vụ đạt theo Kế hoạch đề ra, chỉ có số lượng việc tại các tổ chức hành nghề công chứng, luật sư, đấu giá tài sản có giảm so với cùng kỳ năm trước. Công tác tư pháp 6 tháng đầu năm có một số kết quả nổi bật như: việc ban hành, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành và triển khai các chương trình, kế hoạch định kỳ, chuyên đề của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện đều rất kịp thời, đầy đủ, hiệu quả; việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp Bình Dương 2015-2020 được lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp đánh giá cao về tính chất, qui mô của Hội nghị, đã động viên kịp thời đội ngũ người làm công tác tư pháp, đặc biệt là các Hòa giải viên cơ sở (Bình Dương là một trong số ít các tỉnh, thành có vinh danh đội ngũ này), góp phần nâng cao vị thế của ngành Tư pháp; công tác phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai hiệu quả, kịp thời, đặc biệt về tuyên truyền phòng, chống dịch COVID -19 (Bình Dương là tỉnh duy nhất trong cả nước tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên Internet về chủ đề phòng chống dịch bệnh Covid-19 và cũng được lãnh đạo Tỉnh, Bộ Tư pháp đánh giá cao); công tác triển khai Tiểu Đề án 2 bước đầu đã đạt kết quả tốt với sự nỗ lực rất lớn của công chức phòng Hành chính tư pháp, các Phòng Tư pháp cấp huyện; việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị…

Để triển khai thực hiện tốt chương trình trọng tâm công tác tư pháp 6 tháng cuối năm trong tình hình dịch bệnh Covid-19 sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, Giám đốc Sở đã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, các Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh trong phòng chống dịch bệnh Covid-19; triển khai đầy đủ các biện pháp phòng dịch tại cơ quan, đơn vị, đảm bảo an toàn sức khỏe của công chức, viên chức, người lao động; Bám sát tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị để có những điều chỉnh kịp thời, phù hợp trong triển khai, thực hiện các kế hoạch, hoạt động nghiệp vụ với nội dung, cách thức triển khai linh hoạt; lưu ý triển khai các văn bản pháp luật mới, đặc biệt là các văn bản chuyên ngành tư pháp, rập trung triển khai, thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư; triển khai, sử dụng hiệu quả các phần mềm trong hoạt động tư pháp; giảm số đợt thanh tra, kiểm tra trực tiếp, tăng cường hình thức kiểm tra thông qua báo cáo; tăng các đợt thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có vấn đề bất thường; tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Ngành Tư pháp phù hợp với tình hình Covid-19 nhưng vẫn phải đảm bảo ý nghĩa.  

Giám đốc cũng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn của Sở ghi nhận các kiến nghị, vướng mắc của các Phòng Tư pháp, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thể chế, để phản ánh, báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết; yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở và các Phòng Tư pháp thực hiện tốt các giải pháp sau: tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, động viên, khen thưởng kịp thời; tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị.

Văn phòng Sở

Lượt người xem:  Views:   68
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Tin mới nhất

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio