Hành Chính Văn Phòng
Thứ 5, Ngày 21/02/2019, 09:00
V/v thực hiện báo cáo thống kê ngành Tư pháp năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/02/2019 | Văn phòng Sở
V/v thực hiện báo cáo thống kê ngành Tư pháp năm 2018

​Biểu mẫu thực hiện theo công văn số 257/STP-VP V/v thực hiện báo cáo thống kê ngành Tư pháp năm 2018:

- Sở, ban, ngành cấp tỉnh 03 biểu mẫu: Tải về 9c.xls, Tải về 27b.xls, Tải về 32a.xls

- Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh 01 biểu mẫu, trên cơ sở tổng hợp kết quả của các Chi nhánh Văn phòng đất đai cấp huyện: Tải về 23b.xls

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý 03 biểu mẫu, theo hướng dẫn của Công văn số 21/BTP-KHTC ngày 03/01/2019 của Bộ Tư pháp: Tải về 24M, 25M, 26M.xls

- Hội đồng BĐGTS trong trường hợp đặc biệt do cấp tỉnh/huyện thành lập 01 biểu mẫu, theo hướng dẫn của Công văn số 21/BTP-KHTC ngày 01/03/2019 của Bộ Tư pháp: Tải về 28aM.xls

- Trung tâm dịch vụ BĐGTS/Doanh nghiệp BĐGTS 01 biểu mẫu (theo hướng dẫn của Công văn số 21/BTP-KHTC ngày 03/01/2019 của Bộ Tư pháp): Tải về 28bM.xls

- Trung tâm trọng tài/Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 01 biểu mẫu: Tải về 29a.xls.

Lượt người xem:  Views:   169
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Tin mới nhất

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio