Giải đáp Hướng dẫn
Thứ 2, Ngày 21/09/2015, 02:18
Hỏi đáp pháp luật ngày 25/7/2015
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/09/2015

 

                                             
1.Tôi là anh trai của liệt sỹ, hiện tại gia đình tôi đang khó khăn về chỗ ở (nhà hư hỏng nặng không có khả năng sửa chữa).Vậy trường hợp của tôi, tôi có được hỗ trợ về nhà ở không?
Ông Nguyễn Văn H. (thị xã Dĩ An) 

Trả lời:
Điều 2 Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Chính phủ quy định về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở là hộ gia đình có người có công với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, bao gồm:
a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;
b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;
c) Thân nhân liệt sỹ;
d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
đ) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;
e) Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;
g) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
h) Bệnh binh;
i) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;
k) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;
l) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;
m) Người có công giúp đỡ cách mạng.
Điều 14. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH ngày29/06/2005 của Ủy ban thường vụ quốc hôi, thân nhân của liệt sỹ gồm những người sau:
- Cha đẻ, mẹ đẻ;
- Vợ hoặc chồng;
- Con;
- Người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ.
Căn cứ vào các quy định trên thì ông không phải là thân nhân của liệt sỹ do đó gia đình ông không được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở.

 2. Ông P. có bố và em trai là liệt sĩ, hiện nay ông P. đang thờ cúng cả hai liệt sĩ và được hưởng tiền tuất của bố.

 Vậy, đối với việc thời cúng người em trai thì ông P có được hưởng chế độ trợ cấp thờ cúng không? Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ được pháp luật quy định như thế nào?.

Ông Nguyễn Văn P. (thị xã Tân Uyên) 
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/04/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, quy định về trợ cấp thờ cúng liệt sỹ:
“ Liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần, mức trợ cấp 500.000 đồng”.
 Như vậy, trong trường hợp nếu em trai ông chưa có gia đình và không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng thì ông sẽ được hưởng trợ cấp thờ cúng. 
 Về thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng hàng tháng thì tại Điều 11 của Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15-5-2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ được quy định như sau:
1. Người thờ cúng liệt sĩ có trách nhiệm lập và gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú:
a) Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;
b) Biên bản ủy quyền thờ cúng liệt sỹ (Mẫu UQ).
2. Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc của liệt sĩ đang quản lý, ra quyết định trợ cấp thờ cúng.
Trường hợp hồ sơ gốc của liệt sĩ do địa phương khác quản lý thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản đề nghị di chuyển hồ sơ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ.
 5. Trường hợp người thờ cúng liệt sĩ chết hoặc không tiếp tục thờ cúng liệt sĩ thì cá nhân khác được gia đình, họ tộc của liệt sĩ ủy quyền thờ cúng liệt sĩ thực hiện thủ tục theo quy định tại Khoản 1 Điều này.   
 
Lượt người xem:  Views:   1176
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio