Đảng đoàn thể
Thứ 6, Ngày 12/06/2020, 10:00
Đại hội Chi bộ cơ quan Sở Tư pháp lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/06/2020 | Ngô Hoàng Nam

Ngày 05-5, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, Chi bộ cơ quan Sở Tư pháp đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2023. Tham dự có bà Nguyễn Anh Hoa – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp và 19 đảng viên Chi bộ.

Daihoichibo20202023(3).jpg

Báo cáo Chính trị tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ cơ quan Sở Tư pháp đã thực hiện đạt và vượt hầu hết các nội dung, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2020 đề ra.

Cụ thể, đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Chi bộ đã thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết cùng các Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương và của Đảng ủy cấp trên. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên nhiệm kỳ 2017-2020, hàng năm, Chi bộ đều được Đảng ủy Sở Tư pháp đánh giá là tổ chức cơ sở đảng "trong sạch, vững mạnh". Công tác phát triển đảng viên mới đạt 125% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Daihoichibo20202023(2).jpg

Trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ đã chỉ đạo đảng viên và quần chúng triển khai đồng bộ, toàn diện, bám sát chương trình, kế hoạch công tác, chỉ đạo của cấp trên thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao bảo đảm chất lượng. Công tác soạn thảo, thẩm định, góp ý văn bản đã được thực hiện đúng kế hoạch, bảo đảm thẩm định 100% các dự thảo văn bản được chuyển đến, chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản ngày càng nâng cao. Công tác kiểm tra, rà soát văn bản được thực hiện thường xuyên và đi vào chiều sâu. Công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được triển khai, thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, các mặt hoạt động được triển khai, tổ chức thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật có sự chuyển biến mang lại hiệu quả tích cực; công tác phối hợp với các ngành, các cấp chặt chẽ và đồng bộ hơn, nhiều hình thức cách thức mới được triển khai, áp dụng nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; việc tham mưu tỉnh tổ chức "Ngày hội công nhân với pháp luật" đã mang lại hiệu quả cao, thu hút số lượng lớn công nhân lao động và nhân dân trên địa bàn tham dự, mang tính lan tỏa cao trong cộng đồng.

Công tác hành chính tư pháp, cấp phiếu lý lịch tư pháp được cải tiến về thủ tục hành chính, có giải pháp hiệu quả tạo sự thuận lợi, nhanh chóng cho nhân dân và rút ngắn thời gian giải quyết.

Chủ trương xã hội hóa công chứng ngày càng đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả; công tác thí điểm thừa phát lại được triển khai đảm bảo tiến độ, đạt hiệu quả; công tác pháp chế và giám định tư pháp tiếp tục tăng cường, đội ngũ pháp chế, giám định tăng lên về số lượng, chất lượng.

Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo được tiếp tục chú trọng tăng cường, tổ chức được nhiều cuộc thanh tra trong lĩnh vực tư pháp. Công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện, thường xuyên rà soát các bộ thủ tục hành chính của các phòng để hoàn thiện theo hướng thuận lợi cho tổ chức, công dân.

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 gồm 03 đồng chí; đồng chí Huỳnh Quốc Anh trúng cử Bí thư Chi bộ, đồng chí Ngô Thùy Trang trúng cử Phó Bí thư Chi bộ.

Daihoichibo20202023(4).jpg

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội. Theo đó, nhiệm kỳ 2020-2023, Chi bộ tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đội ngũ đảng viên; phối hợp các tổ chức đoàn thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Đại biểu cũng thống nhất thông qua 07 chỉ tiêu cần đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2023.

Nam Hoàng

Lượt người xem:  Views:   711
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Tin mới nhất

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio